Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ogłasza informację o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę edukacyjną doskonalenia uczniów i nauczycieli z zakresu języków obcych w ramach projektu Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środkówRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o wyborze oferty pdf 344.34 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 08, sierpień 2017 12:50 Andrzej Skorupski