Zamówienia publiczne powyżej 30000 EUR

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 r.

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

l.p

Przedmiot Zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia

Przewidywany Tryb

Rodzaj zamówienia

1

Organizacja i przeprowadzenie działań z zakresu " akceleracji biznesowej" dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

180 000,00

II kwartał 2017

przetarg nieograniczony

Usługa

2

Usługa przygotowania nauczycieli i nauczycielek z szkół podstawowych do wdrożenia metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK oraz zajęcia dodatkowe, w tym wyrównawcze dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych

1 055 280,00

II kwartał 2017

procedura  na podstawie 138 o PZP

Usługa

3

Dostawa sprzętu audiowizualnego (tablice interaktywne, ekrany multimedialne, projektory multimedialne, nagłośnienie przenośne)

28 500,00

II kwartał 2017

przetarg nieograniczony

Dostawa

 

Podkategorie