Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy.

CZ. I

 

Nazwa wykonawcy –( Imię nazwisko  w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej)

Cena Oferty brutto

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA CENĘ

Ilość punktów za  doświadczenie

PUNKTACJA OGÓLNA

1

POMORSKA SZKOŁA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ ANNA JARZĄBEK

6 000

………………..

…………………….

………………..

2

MEDIKON KAROL BĄCZKOWSKI

7 500

28,8

40

68,8

3

POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

3 600

60

40

100

4

DIALOG CENTRUM EDUKACJI I PROFILAKTYKI

12 500

17,28

40

57,28

Wybrano ofertę  Wykonawcy: POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ul. Kurkowa 8, 80-803 Gdańsk  za łączną  kwotę 3 600 zł brutto.

 

 UZASADNIENIE: Oferta otrzymała najwyższą punktację i spełnia wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza ekonomicznie.

Oferta Wykonawcy POMORSKA SZKOŁA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ ANNA JARZĄBEK  zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań Zamawiającego. Wykonawca na wezwanie uzupełnił ofertę, jednak przedstawione referencje nie potwierdzają wymagania Zamawiającego.

CZ. II

 

Nazwa wykonawcy –( Imię nazwisko  w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej)

Cena Oferty brutto

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA CENĘ

Ilość punktów za  doświadczenie

PUNKTACJA OGÓLNA

1

POMORSKA SZKOŁA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ ANNA JARZĄBEK

6000

-------------------------

………………………

…………………….

2

MEDIKON KAROL BĄCZKOWSKI

7 500

48

40

88

3

DIALOG CENTRUM EDUKACJI I PROFILAKTYKI

12 500

36

40

76

Wybrano ofertę  Wykonawcy: MEDIKON KAROL BĄCZKOWSKI za łączną  kwotę  7 500 zł brutto.

 

 UZASADNIENIE: Oferta otrzymała najwyższą punktację i spełnia wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza ekonomicznie.

Oferta wykonawcy POMORSKA SZKOŁA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ ANNA JARZĄBEK  zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań Zamawiającego. Wykonawca na wezwanie uzupełnił ofertę, jednak przedstawione referencje nie potwierdzają wymagania Zamawiającego.

 

CZ.III

 

Nazwa wykonawcy –( Imię nazwisko  w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej)

Cena Oferty brutto

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA CENĘ

Ilość punktów za  doświadczenie

PUNKTACJA OGÓLNA

1

POMORSKA SZKOŁA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ ANNA JARZĄBEK

10 000

60

40

100

2

DIALOG CENTRUM EDUKACJI I PROFILAKTYKI

13 500

44,44

40

80,44

Wybrano ofertę  Wykonawcy: POMORSKA SZKOŁA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ ANNA JARZĄBEK za łączną  kwotę 10 000 zł brutto.

 UZASADNIENIE: Oferta otrzymała najwyższą punktację i spełnia wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza ekonomicznie 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż prowadzone zapytanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na ART.4 ust.8 PZP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą bez podania przyczyny.

O dacie podpisania Umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół z wyboru ofert pdf 435.51 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29, październik 2018 08:55 Andrzej Skorupski