Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta  Gdańska, informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu zmuszona jest ze względu na błędy merytoryczne zawarte w Zapytaniu unieważnić Zapytanie w Części I oraz Części II.
W wyżej wymienionych częściach wkradły się błędy z winy Zamawiającego, które uniemożliwiają obiektywną ocenę przedłożonych ofert.
W cz. III przedmiotowego zapytania wpłynęła 1 oferta, która w znaczący sposób przekracza kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Zamawiający GCPU zmuszony jest unieważnić Zapytanie.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół pdf 451.46 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22, październik 2018 11:00 Andrzej Skorupski