Wyniki

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie wyników konkursu z zad. 1.9 oraz 1.12 Udostępniony przez: Andrzej Skorupski Odsłon: 83
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Zadanie 1.3. Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska Udostępniony przez: Andrzej Skorupski Odsłon: 66
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Zad.2.12 Udostępniony przez: Andrzej Skorupski Odsłon: 72
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: zad. 1.9 Udostępniony przez: Aleksandra Markowska Odsłon: 80
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego: zad. 1.3 Udostępniony przez: Aleksandra Markowska Odsłon: 80
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania: Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Udostępniony przez: Andrzej Skorupski Odsłon: 72
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację: Kampania "Młodość bez procentów" oraz "Kieruj bez procentów" Udostępniony przez: Andrzej Skorupski Odsłon: 140
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na: Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Udostępniony przez: Andrzej Skorupski Odsłon: 150
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na: Realizacja i badania diagnostyczne uczestników profilaktycznego programu pracowniczego dla osób dorosłych w obszarze profilaktyki zdrowia w miejscu pracy Udostępniony przez: Andrzej Skorupski Odsłon: 125
Ogłoszenie wyników konkursu na badanie przez biegłych w celu wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego Udostępniony przez: Andrzej Skorupski Odsłon: 150