Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 :

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz superwizje dla specjalistów, realizacja programu (szkolenia), dotyczącego terapii
i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Anna Rejkowska – Przewodniczący Komisji
  • Monika Piotrzkowska - Dziamska
  • Anna Baranowska

przedstawia wyniki konkursu:

Zadanie: Szkolenie przygotowujące realizatorów  rekomendowanego „Programu Nauki Zachowania”

Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Kwota

Ocena

1

Artur Cienkosz OŚRODEK PSYCHOPROFILAKTYKI NOWA PERSPEKTYWA, Artur Cienkosz PRACOWNIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO MERITUM, Artur Cienkosz CENTRUM PROFILAKTYKI I REEDUKACJI Atelier

Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

6000 zł

49 pkt

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"

Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

6000 zł

67 pkt

3

Fundacja Instytut Białowieski

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”

www.FestiwalBialowieski.pl

www.FestiwalZubra.pl

www.ForestFestiwal.pl

6000 zł

Oferta została odrzucona z powodu negatywnej oceny formalnej

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrana została oferta, która została złożona przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, pod nazwą: „ Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców”, na kwotę 6000 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 67 punktów.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 547.18 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 13, wrzesień 2019 14:07 Andrzej Skorupski