Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 :

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz superwizje dla specjalistów, realizacja programu (szkolenia), dotyczącego terapii
i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Anna Rejkowska – Przewodnicząca Komisji
  • Monika Piotrzkowska - Dziamska
  • Anna Baranowska

przedstawia wyniki konkursu na zadaniu 1.9:

 

Zadanie 1/ 1.9:   Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu
„ Spójrz Inaczej”

Wybrana została oferta, która jako jedyna wpłynęła na konkurs na to zadanie, została złożona przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „LIDER” Elżbieta Górecka, pod nazwą: Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu ,,Spójrz inaczej", na kwotę 9000 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę 70 punktów.

Zadanie 2/ 1.9: Szkolenie przygotowujące realizatorów  rekomendowanego „Programu Nauki Zachowania”

Konkurs na to zadanie nierozstrzygnięty z powodu braku ofert konkursowych.

Zadanie 3/ 1.9:   Szkolenia dla rodziców w szkołach -  „WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE”

Wybrana została oferta, która jako jedyna wpłynęła na konkurs na to zadanie, została złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej pod nazwą: Wywiadówki profilaktyczne w gdańskich szkołach, na kwotę 4500 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 67 punktów.

 

 

Zadanie 4/1.9:   Szkolenie dotyczące zjawiska Chemsex

Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Kwota

Ocena

1

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa

Szkolenie dotyczące zjawiska Chemsex

4500 zł

63 pkt

2

Patrycja Szymichowska PSYCHOLOG

Szkolenie dotyczące zjawiska Chemsex

4500 zł

59 pkt

Wybrana została oferta, która została złożona przez firmę: Patrycja Szymichowska PSYCHOLOG, pod nazwą: Szkolenie dotyczące zjawiska Chemsex, na kwotę 4500 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 63 punkty.

Zadanie 5/ 1.9: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wybrana została oferta, która jako jedyna wpłynęła na konkurs na to zadanie, została złożona przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA pod nazwą: Szkolenie "Profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną, na kwotę 6000 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 69 punktów.

Zadanie 6/ 1.9:   Seminarium dla przedstawicieli  Rad Dzielnic na temat profilaktyki uzależnień w środowisku lokalnym (dzielnicy)

Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Kwota

Ocena

1

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"

Seminarium dla przedstawicieli Rad Dzielnic na temat uzależnień w środowisku lokalnym (dzielnicy)

12000 zł

67 pkt

2

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa

Seminarium dla przedstawicieli Rad Dzielnic z zakresu profilaktyki uzależnień w środowisku lokalnym

12000 zł

Ocena formalna Negatywna

 

Wybrana została oferta, która została złożona przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko", pod nazwą: Seminarium dla przedstawicieli Rad Dzielnic na temat uzależnień
w środowisku lokalnym (dzielnicy), na kwotę 12000 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 67 punktów.

 

Oferta Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa została odrzucona ze względów formalnych.

 

 

Zadanie 7/1.9:   Szkolenie dla dzielnicowych  liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Kwota

Ocena formalna

1

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa

Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

6000 zł

Negatywna

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"

Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

6000 zł

Negatywna

Konkurs na to zadanie nierozstrzygnięty z powodu odrzucenia obu ofert ze względów formalnych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 981.49 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17, kwiecień 2019 06:27 Andrzej Skorupski