Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019:

Zad.2.13„Realizacja i badania diagnostyczne uczestników profilaktycznego programu pracowniczego dla osób dorosłych w obszarze profilaktyki zdrowia
w miejscu pracy”

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Radosław Nowak- przewodniczący Komisji
  2. Anna Szentak- członek Komisji
  3. Małgorzata Mont- członek Komisji

uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Do konkursu przystąpił jeden oferent.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Agnieszka Długołęcka-Kurzyk na kwotę 35.000PLN.  Oferta uzyskała 86/100 punktów.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 249.19 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13, marzec 2019 09:55 Andrzej Skorupski