Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 pn.:

Zadanie I:

Szkolenia i warsztaty w ramach realizacji kampanii Kieruj bez procentów oraz kampanii Młodość bez procentów, (Zadanie 1.5 i 1.6 SPPiRPAoPN):

  1. 1 Realizacja dwugodzinnych warsztatów „Trzeźwa jazda”
  2. 2 Realizacja dwugodzinnych warsztatów „Pierwsza Pomoc”
  3. 3 Realizacja konferencji dla młodzieży

Komisja konkursowa w składzie:

- Radosław Nowak – przewodniczący Komisji

- Julia Bąkowska

- Agata Konieczna


przedstawia wyniki konkursu :

Komisja konkursowa uznaje konkurs za nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 216.89 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, marzec 2019 13:53 Andrzej Skorupski