Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 :

Zadanie 1.12 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat  terapii i profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Komisja konkursowa w składzie:

  • Anna Rejkowska – Przewodnicząca Komisji
  • Monika Piotrzkowska-Dziamska
  • Anna Baranowska

 

przedstawia wyniki konkursu.

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta, która jako jedyna wpłynęła na konkurs, została złożona przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry  FOSA, pod nazwą: Seminarium „Profilaktyka i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną ” na kwotę 10 000 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę 70 punktów.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29, listopad 2018 10:04 Aleksandra Markowska