Ogłoszenie wyników oceny formalnej konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 :

Zad. 1.12 Realizacja szkolenia dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych
w obszarze uzależnień dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Komisja konkursowa w składzie:

  • Anna Rejkowska – Przewodnicząca Komisji
  • Monika Piotrzkowska-Dziamska
  • Anna Baranowska

przedstawia wyniki oceny formalnej  konkursu na zadaniu 1.12.

Na konkurs wpłynęła jedyna oferta od Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Komisja konkursowa wzywa Oferenta do uzupełnienia braków formalnych w postaci uzupełnienia brakujących oświadczeń o niekaralności.

Maksymalny czas uzupełnienia braków formalnych mija 28 listopada 2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby GCPU w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 140.67 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26, listopad 2018 13:47 Andrzej Skorupski