Protokół Komisji

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 pn.:

1.3 Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska, w szczególności kobiet i młodzieży na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej:

Organizacja dwóch  konferencji dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień- wpływu alkoholu, narkotyków i energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów

Komisja konkursowa w składzie:

- Anna Rejkowska- przewodnicząca Komisji

- Julia Bąkowska 

- Agata Konieczna

przedstawia wyniki konkursu :

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer oferty

Liczba punktów

Kwota w zł

Uwagi

1.

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa

„Trzeźwo myślę- bezpiecznie jeżdżę”

1;

l.dz.2559/18

55 pkt.

5520 zł

-

3.

Justyna Kuziak

„Podniesienie wiedzy z zakresu negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków, energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów. oraz dostarczenie informacji na temat wpływu tych substancji na zachowanie młodzieży.”

2;

l.dz. 2555/18

64 pkt.

5950 zł

-


Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożoną przez Justynę Kuziak. Oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną, uzyskując  64 punkty.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 180.22 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, listopad 2018 12:40 Andrzej Skorupski