Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 pn.:

1.3 Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska, w szczególności kobiet i młodzieży na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej:

Organizacja dwóch  konferencji dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień- wpływu alkoholu, narkotyków i energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów

Komisja konkursowa w składzie:

- Anna Rejkowska- przewodnicząca Komisji

- Julia Bąkowska 

- Agata Konieczna

przedstawia wyniki konkursu :

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Uwagi

1.

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa

„Trzeźwo myślę- bezpiecznie jeżdżę”

Oferta odrzucona ze względów formalnych

2.

Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa Salos Gdańsk

„Salezjańska Profilaktyka Wychowawczo-Sportowa”

Oferta odrzucona ze względów formalnych

3.

Justyna Kuziak

„Organizacja dwóch konferencji dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień – wpływu alkoholu, narkotyków i energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów”

Oferta odrzucona ze względów formalnych


Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu odrzucenia ofert ze względów formalnych.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej jpg 175.21 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16, listopad 2018 08:32 Andrzej Skorupski