Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 :

- Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów (Zadanie 1.9 GKRPA)

Komisja konkursowa w składzie:

  • Bożena Mechlińska – Przewodnicząca Komisji
  • Agnieszka Grużalska
  • Anna Baranowska

przedstawia wyniki konkursu:

Zad.1 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta, która jako jedyna wpłynęła na konkurs, została złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, pod nazwą: „Praca GKRPA w oparciu o rozumienie struktury i mechanizmów rodziny z problemem alkoholowym z wykorzystaniem dialogu motywującego  i przepisów RODO” na kwotę 17973 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 67 punktów.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 348.91 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, listopad 2018 11:47 Andrzej Skorupski