Protokół Komisji

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 :

- Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów (Zadanie 1.9)

- Realizacja szkolenia, dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (Zadanie 1.12)

Komisja konkursowa w składzie:

  • Anna Rejkowska – Przewodnicząca Komisji
  • Monika Piotrzkowska-Dziamska
  • Agata Konieczna
  • Anna Baranowska

przedstawia wyniki konkursu na poszczególnych zadaniach:

Zad. 1/ 1.9 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta, która jako jedyna wpłynęła na konkurs, została złożona przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, pod nazwą:W sieci uzależnień” na kwotę 7500 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 51 punktów.

Zad. 2/ 1.12 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat  terapii i profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 192.06 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 26, październik 2018 06:33 Andrzej Skorupski