Protokół Komisji

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 :

- Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów (Zadanie 1.9)

- Realizacja szkolenia, dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (Zadanie 1.12)

Komisja konkursowa w składzie:

  • Anna Rejkowska – Przewodnicząca Komisji
  • Monika Piotrzkowska-Dziamska
  • Agata Konieczna
  • Anna Baranowska

przedstawia wyniki konkursu na poszczególnych zadaniach:

Zad. 1/ 1.9 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Uwagi

1.

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa

W sieci uzależnień

1.9

Oferta odrzucona ze względów formalnych

 

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu odrzucenia oferty ze względów formalnych.

Zad. 2/ 1.12 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat  terapii i profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 193.63 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17, październik 2018 11:52 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. środa, 17, październik 2018 11:52 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. środa, 17, październik 2018 12:06 Andrzej Skorupski