Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 pn.:

Zadanie 1.3. Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska,  w szczególności kobiet, młodzieży, młodych dorosłych i osób niepełnosprawnych, na temat zagrożeń związanych

z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i NSP oraz dostępnej oferty pomocowej:

Przygotowanie programu warsztatów pn.  „#ważnewybory” dla młodzieży w wieku 13-14 lat.

Realizacja zadania powinna się składać z trzech następujących części:

Część 1: Przygotowanie programu warsztatowego, wraz z pilotażowymi materiałami edukacyjno-informacyjnymi.

Część 2: Przeprowadzenie zajęć w ramach programu pilotażowego wraz z ewaluacją.

Część 3: Przygotowanie ostatecznych wersji  materiałów edukacyjno-informacyjnych niezbędnych do realizacji zadania.

Komisja konkursowa w składzie:

- Anna Rejkowska – przewodnicząca Komisji

- Monika Piotrzkowska-Dziamska

- Agata Konieczna


przedstawia wyniki konkursu :

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer oferty

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota w zł

Uwagi

1.

Fundacja „Idea – Innowacja dla Edukacji i Aktywności”

Moje życie. Mój wybór.

#ważnewybory

Wolni w wyborze.

 Nr 1;

l.dz.2011/18

75,6 pkt.

25 000 zł

-

2.

Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”

Moje prawo- mój wybór!

Nr 2;

l.dz.2014/18

94 pkt.

21 000 zł

 


Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożoną przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”. Oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną, uzyskując  94 punkty.  

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 603.94 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24, wrzesień 2018 12:37 Andrzej Skorupski