Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018:

Zad.2.12„Realizacja i badania diagnostyczne uczestników profilaktycznego programu pracowniczego dla osób dorosłych w obszarze profilaktyki zdrowia 

w miejscu pracy”

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Radosław Nowak- przewodniczący Komisji
  2. Anna Szentak- członek Komisji
  3. Małgorzata Mont- członek Komisji

uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Do konkursu przystąpił jeden oferent.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Natasza Kosakowska- Berezecka 

na kwotę 50.000PLN.  Oferta uzyskała 82/100 punktów

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji jpg 153.11 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 17, sierpień 2018 09:29 Andrzej Skorupski