Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (zadanie 1.3) pn.:

Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska,  w szczególności kobiet, młodzieży, młodych dorosłych i osób niepełnosprawnych, na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i NSP oraz dostępnej oferty pomocowej: Przygotowanie programu warsztatów pn.  „#ważnewybory” dla młodzieży w wieku 13-14 lat.

Komisja konkursowa w składzie:

- Radosław Nowak– przewodniczący Komisji

- Monika Piotrzkowska – Dziamska

- Agata Konieczna

Informuje, iż konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09, maj 2018 09:36 Aleksandra Markowska