Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 :

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów

Komisja konkursowa w składzie:
- Radosław Nowak– przewodniczący Komisji
- Monika Piotrzkowska – Dziamska – członek Komisji
- Anna Baranowska – członek Komisji
przedstawia wyniki konkursu na poszczególnych zadaniach:

Zad.1    Szkolenie przygotowujące realizatorów  rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zad.2 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.1

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, pod nazwą: Szkolenie  realizatorów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.1, na kwotę 5973 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 99 punktów.

Zad.3   Szkolenie na temat  pracy z osobami DDA

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, pod nazwą: Dorosłe Dzieci Alkoholików – jak pracować, żeby rozumieć, nie etykietować?, na kwotę 5486 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 99 punktów.

Zad.4 Opracowanie merytoryczne i graficzne poradnika skierowanego do rodziców na temat profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży i komunikacji z nastolatkiem:

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, pod nazwą: Nastolatek, czyli kto? – broszura dla rodziców, na kwotę 5493 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę w tym zadaniu 95 punktów.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji pdf 216.99 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 13, kwiecień 2018 11:29 Andrzej Skorupski