Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (zadanie 1.5 oraz 1.6) pn.:

 

Zadanie I:

Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w wydarzeniach z zakresu promocji zdrowia. (Zadanie 1.6 SPPiRPAoPN). Realizacja zadania powinna się składać z jedenastu następujących części:

cz.1Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (kwiecień 2018)

cz.2 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (maj 2018)

cz.3 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (czerwiec 2018)

cz.4 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (lipiec 2018)

cz.5 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (sierpień 2018)

cz.6 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (wrzesień 2018)

cz.7 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (październik 2018)

cz.8 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (listopad 2018)

cz.9 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (grudzień 2018)

cz.10 Organizacja profesjonalnych sesji zdjęciowych 

cz.11Przygotowanie materiałów promujących kampanię

Zadanie II:

Realizacja kampanii Kieruj bez procentów, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe  i artykuły prasowe. (Zadanie 1.5 SPPiRPAoPN). Realizacja zadania powinna się składać z jedenastu następujących części:

cz.1 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (kwiecień 2018).

cz.2 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych

(maj 2018).

cz.3 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (czerwiec 2018).

cz.4 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (lipiec 2018).

cz.5 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (sierpień 2018).

cz.6 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (wrzesień 2018).

cz.7 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (październik 2018).

cz.8 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (listopad 2018).

cz.9 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (grudzień 2018).

cz.10 Organizacja profesjonalnych sesji zdjęciowych

cz.11 Przygotowanie materiałów promujących kampanię

 

Komisja konkursowa w składzie:

- Radosław Nowak – przewodniczący Komisji

- Julia Bąkowska

- Agata Konieczna


przedstawia wyniki konkursu :

 

Zadanie I:

Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w wydarzeniach z zakresu promocji zdrowia. (Zadanie 1.6 SPPiRPAoPN).

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer oferty

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota w zł

Uwagi

1.

Patrycja Szymichowska PSYCHOLOG

MŁODOŚĆ BEZ PROCENTÓW KAMPANIA SPOŁECZNA 2018 #emocjeprocentuja

 Nr 1;

l.dz. 549/2018

90 p.

50 000 zł

-

 

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożoną przez Patrycję Szymichowską Psycholog. Oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną, uzyskując   90 punktów.

 

 

Zadanie II:

Realizacja kampanii Kieruj bez procentów, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe  i artykuły prasowe. (Zadanie 1.5 SPPiRPAoPN).

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer oferty

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota w zł

Uwagi

1.

Patrycja Szymichowska PSYCHOLOG

KIERUJ BEZ PROCENTÓW #procentowniezetniesz

 Nr 1;

l.dz. 549/2018

89 p.

45 000 zł

-

 

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożoną przez Patrycję Szymichowską Psycholog. Oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną, uzyskując   89 punktów.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół wyboru oferty pdf 515.59 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 14:18 Andrzej Skorupski