Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 :

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów

Komisja konkursowa w składzie:
- Radosław Nowak– przewodniczący Komisji
- Monika Piotrzkowska – Dziamska – członek Komisji
- Anna Baranowska – członek Komisji
przedstawia wyniki konkursu na poszczególnych zadaniach:

Zad.1    Szkolenie przygotowujące realizatorów  rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zad.2 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.1

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zad.3   Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.2 Rodzeństwo

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, pod nazwą: Szkolenie  realizatorów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.2 Rodzeństwo, na kwotę 4 993 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę 100 punktów.

Zad.4 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.3 Wychowanie Nastolatka

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, pod nazwą: Szkolenie realizatorów „Szkoły dla rodziców i wychowawców” cz.3 Wychowanie nastolatka, na kwotę 4 993 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę 100 punktów.

Zad.5   Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu „Domowych Detektywów”

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „Lider” Elżbieta Górecka, pod nazwą: Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu „Domowych Detektywów”, na kwotę 3 996 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę 100 punktów.

Zad.6   Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla klasy I-III

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 

Zad.7 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla klasy IV-VI

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 

Zad. 8 Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji  dla socjoterapeutów pracujących

z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym

Cz.1 cykl 4 superwizji w miesiącach III-VI 2018

Cz.2 cykl 4 superwizji w miesiącach IX-XII 2018

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota
w zł

Uwagi

1.

GONG – Mariusz Wilk

Superwizja – Pracujemy świadomie

Zad. 8

-

-

Oferta odrzucona
z powodu nieprawidłowego uzupełnienia braków merytorycznych w ofercie

2.

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Środowiskowej

Superwizja dla gdańskich socjoterapeutów

Zad. 8

92

3 996

-

 

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Środowiskowej, pod nazwą: „Superwizja dla gdańskich socjoterapeutów”, na kwotę 3 996 zł brutto. Oferta uzyskała 92 punkty (max. 100 pkt.).

 

Zad. 9 Szkolenie na temat rozwiązywania konfliktów w szkole – Mediacje rówieśnicze

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 

Zad. 10 Rozwijanie kompetencji nauczycieli w przedszkolach w zakresie komunikacji
z rodzicami, dotyczącej obserwacji niepokojących zachowań w rozwoju dziecka

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota
w zł

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

Jak rozmawiać z rodzicami? Skuteczna komunikacja i współpraca w przedszkolu

Zad. 10

96

2 993

-

2.

Patrycja Szymichowska PSYCHOLOG

Świadomy
i kompetentny nauczyciel

Zad. 10

99

3 000

-

 

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez firmę Patrycja Szymichowska PSYCHOLOG, pod nazwą: „Świadomy i kompetentny Nauczyciel”,  na kwotę 3 000 zł brutto. Oferta uzyskała 99 punktów (max. 100 pkt.).

 

Zad. 11 Szkolenie na temat  pracy z osobami DDA

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Środowiskowej, pod nazwą: „Dorosłe Dzieci Alkoholików – jak pracować, żeby rozumieć, nie etykietować?”,  na kwotę 2 993 zł brutto. Oferta uzyskała 98 punktów (max. 100 pkt.).

 

Zad. 12 Szkolenie na temat podejmowania rozmowy motywującej do leczenia z osobą
z podejrzeniem o używanie narkotyków

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, pod nazwą: „Szkolenie – rozmowa motywująca”, na kwotę 5 000 zł brutto. Oferta uzyskała 98 punktów (max. 100 pkt.).

Zad. 13 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z elementami treningu interpersonalnego dla wychowawców, pracujących z grupami młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami, przejawiającej  zachowania agresywne

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota
w zł

Uwagi

1.

GONG – Mariusz Wilk

Ja narzędziem swojej pracy – szkolenia z elementami treningu interpersonalnego

Zad.13

-

-

 

2.

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”

Szkolenie z elementami treningu interpersonalnego

Zad. 13

 

8 000

-

 

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” pod nazwą: „Szkolenie z elementami treningu interpersonalnego”, na kwotę 8 000 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę 100 punktów.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół wyboru oferty pdf 1.89 MB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, marzec 2018 14:08 Andrzej Skorupski