Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska, informuje, iż dokonała wyboru oferty w wyżej wskazanym otwartym konkursie na realizację zadania publicznego.

 

Psycholog

 

 

Nazwa wykonawcy

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA CENĘ

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA DOŚWADCZENIE ZAWODOWE

PUNKTACJA OGÓLNA

1

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE DANUTA SZEMROWICZ

60

13 lat

40 punktów

100

2

PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ ELŻBIETA KOBARYNKA

60

13 lat

40 punktów

100

3

GABINET PSYCHOLOGICZNY

JÓZEFA BYCZKOWSKA

42,4

4 lata

20 punktów

62,4

 

Wybrano ofertę :

  1. USŁUGI PSYCHOLOGICZNE DANUTA SZEMROWICZ  za cenę 120 zł za 1 badanie. UZASADNIENIE: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i uzyskała najwyższą ilość punktów za doświadczenie zawodowe.

 

  1. PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ ELŻBIETA KOBARYNKA za cenę 120 zł za 1 badanie.

UZASADNIENIE: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i  uzyskała najwyższą ilość punktów za doświadczenie zawodowe.
Psychiatra

 

 

Nazwa wykonawcy

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA CENĘ

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

PUNKTACJA OGÓLNA

1

MACIEJ SAJKOWSKI

60

20 lat – 40 punktów

100

2

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DAMIAN ODYA

51,4

35 lat- 40 punktów

91,4

 

  1. MACIEJ SAJKOWSKI za cenę 120 zł za 1 badanie.

UZASADNIENIE: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i uzyskała najwyższą ilość punktów za doświadczenie zawodowe.

 

  1. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DAMIAN ODYA za cenę 140 zł za 1 badanie.

UZASADNIENIE: Oferta jest korzystna pod względem ekonomicznym i uzyskała najwyższą ilość punktów za doświadczenie zawodowe.

 

Jednocześnie Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień informuje, iż prowadzony otwarty  konkurs na realizację zadania publicznego nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie podlega ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916) ze względu na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą bez podania przyczyny lub do przerwania czynności związanych z zapytaniem.

O dacie podpisania umowy wybrani wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół wyboru ofert pdf 1.07 MB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, luty 2018 07:56 Andrzej Skorupski