Drukuj

 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 :

Zad. 1.10 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w  szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów.

Komisja konkursowa w składzie:
- Adam Landowski– przewodniczący Komisji
- Anna Rejkowska – członek Komisji
- Anna Baranowska – członek Komisji


przedstawia wyniki konkursu na zadaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje realizatorów działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Club PR & Marketing s.c. pod nazwą : „Jak pracować w zespole, zarządzanie własnymi zasobami, praca indywidualna – warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe”” na kwotę 4290 zł brutto. Oferta uzyskała 85 punktów (max. 100 pkt.).

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07, listopad 2017 06:12 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, listopad 2017 07:52 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, listopad 2017 07:53 Andrzej Skorupski