Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 :

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz superwizje dla specjalistów, realizacja programu (szkolenia), dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Radosław Nowak – Przewodniczący Komisji
  • Monika Piotrzkowska - Dziamska
  • Anna Baranowska

przedstawia wyniki konkursu:

 

Zadanie 1/ 1.9: Szkolenie przygotowujące realizatorów  rekomendowanego „Programu Nauki Zachowania”

Wybrana została oferta, która jako jedyna wpłynęła na konkurs na to zadanie, została złożona przez Stanisław Bobula „Era Edukacji” , pod nazwą: „Trening i superwizje dla realizatorów Programu Nauki Zachowania” na kwotę 10 000 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 56  punktów.

 

Zadanie 2/ 1.9:   Szkolenie dla dzielnicowych  liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

Na konkurs na to zadanie, została złożona jedyna oferta przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, pod nazwą: „ Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców”, na kwotę 6000 zł brutto. Oferta została oddalona ze względu na niespełnienie minimum punktowego w części dotyczącej kalkulacji kosztów.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji pdf 373.79 KB Aleksandra Markowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 18, czerwiec 2019 12:36 Aleksandra Markowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18, czerwiec 2019 12:36 Aleksandra Markowska