Drukuj

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień informuje, że termin składania ofert na realizację zadania publicznego publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 (zadanie 2.10) - Przygotowanie, organizacja, realizacja systemowych mobilnych działań profilaktycznych, w tym między innymi: lekcje edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli i rodziców, dyżury – program pilotażowy zostaje przedłużony do 22 sierpnia 2017 roku. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 sierpnia 2017 roku

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18, sierpień 2017 11:12 Andrzej Skorupski