Szanowni Państwo,

                    Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

                    Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić Administrator Danych wobec osób, których przetwarza dane osobowe.

                    Poniżej znajdują się podstawowe informacje o sposobie, celu oraz prawach osób których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień;
- ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk;
- tel. 58 320 02 56;
- email: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gdańska przez podejmowanie działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz:

 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt prowadzonym przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz

               ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6)      Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

7)      Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8)      Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne;

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25, maj 2018 08:03 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, maj 2018 08:08 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, maj 2018 08:08 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, maj 2018 09:18 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, maj 2018 10:23 Andrzej Skorupski