Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdania finansowe za rok 2016 w załącznikach.