Budżet jednostki na rok 2017 rok wynosi 1.947.000 zł

Wartość majątku trwałego będącego w posiadaniu Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień stanowiącego własność Urzędu Miasta Gdańska według stanu na 31.12.2016 r.

l.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Sprzęt komputerowy

 zł

2

Urządzenia techniczne

 zł

3

Środki transportu

97.000,00 zł

4

Inne środki trwałe

 zł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02, marzec 2017 10:46 Andrzej Skorupski