Informacja o wynikach naboru


w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

na stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, zostały wybrane następujące osoby:

Pani Aneta Pierzchała-Tolak

 

Uzasadnienie

W/w kandydatka spełniła  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku. Posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy doświadczenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 14, wrzesień 2018 10:40 Aleksandra Markowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14, wrzesień 2018 10:43 Aleksandra Markowska